Поради спиране на поддръжката на софтуера Adobe Flash Рlayer, ГИС услугaта е временно недостъпна.
     Екипът на ИАОС работи по внедряване на нова технология за споделяне на ГИС базирана информация.